O nás

Více jak 8 let zkušeností

Zkušenosti získané převážně v provozu výrobních společností zabývající se výrobou tlakových nádob, jeřábů, ocelových konstrukcí, lodních šroubů, turbín pro vodní elektrárny, rotorů, kolejových vozidel (vlaky / tramvaje), ale také v kovárně.


Naše certifikáty dle EN ISO 9712 jsou rozšířeny o možnost zkoušení tlakových nádob dle Evropské směrnice 2017/68/EU – PED.


Zkoušky provádíme dle Evropských předpisů EN a ISO, případně dle specifikací, metodiky zákazníka. Kvalifikace a certifikace našeho personálu ve všech metodách splňuje nejméně stupeň 2 dle platné normy EN ISO 9712.

VIZUÁLNÍ ZKOUŠKA - VT

Vizuální zkoušení je nejstarší a nejrozšířenějších metodou nedestruktivního zkoušení materiálu (NDT). Je vhodná pro zjišťování povrchových vad polotovarů, při výrobě i následné inspekci provozovaných součástí. Aplikace této metody je rozšířená v automobilovém, leteckém, petrochemickém a energetickém průmyslu.


VT zkoušení je základní NDT metodou a musí předcházet každé další NDT metodě. Je jednoduchá, nenáročná, v základních aplikacích málo finančně nákladná. VT metodou jsou zjišťovány povrchové vady typu trhlin, prasklin, pórů, vměstků, přeložek, zavalenin apod. Metoda je použitelná pro téměř všechny druhy běžně využívaných materiálů.

PENETRAČNÍ/KAPILÁRNÍ ZKOUŠKA - PT

Penetrační nebo také kapilární zkoušení je jednou z nejrozšířenějších metodou nedestruktivního zkoušení materiálu (NDT). Je vhodná pro zjišťování povrchových vad polotovarů, při výrobě i následné inspekci provozovaných součástí. Aplikace této metody je rozšířená v automobilovém, leteckém, petrochemickém a energetickém průmyslu.

 

Metoda je jednoduchá, nenáročná, v základních aplikacích málo finančně nákladná. PT metodou jsou zjišťovány povrchové vady typu trhlin, prasklin, pórů, vměstků, přeložek, zavalenin apod. Metoda je použitelná pro téměř všechny druhy běžně využívaných materiálů: oceli, slitiny Al, Ni, Cu, Ti, sklo, keramika, plasty, …

 

Pro zkoušení povrchových vad neferomagnetických materiálů, kde nelze využít MT, je téměř nenahraditelná.

 

Nabízíme provedení PT zkoušky pouze za pomocí barevného spreje – Barevná technika. Fluorescenční techniku nenabízíme z důvodu nutnosti specifických světelných podmínek.

MAGNETICKÁ ZKOUŠKA - MT

Magnetické zkoušení je pro svoji rychlost provedení a přesnost vykreslení vady velmi využívanou metodou nedestruktivního zkoušení materiálu (NDT). Je vhodná pro zjišťování povrchových vad polotovarů, při výrobě i následné inspekci provozovaných součástí. Aplikace této metody je rozšířená v automobilovém, leteckém, petrochemickém a energetickém průmyslu.

 

Metoda je jednoduchá, nenáročná, v základních aplikacích málo finančně nákladná. MT metodou jsou zjišťovány povrchové i podpovrchové vady feromagnetických materiálů (Fe) typu trhlin, prasklin, pórů, vměstků, přeložek, zavalenin apod. 

 

Nabízíme provedení MT zkoušky pouze za pomocí černého magnetického prášku – Černobílá technika. Fluorescenční techniku nenabízíme z důvodu nutnosti specifických světelných podmínek. 

ULTRAZVUKOVÁ ZKOUŠKA - UT

Ultrazvuková zkouška je jednou ze základních metod nedestruktivního zkoušení. Ultrazvuková metoda umožňuje zjistit přítomnost vnitřních vad materiálu, a to i ve velké hloubce pod povrchem. Kromě vnitřních vad typu trhlin, dvojitosti, dutin apod. je možno zjišťovat i vady povrchové. Mezi další výhody patří např. okamžité zobrazení výsledků zkoušky.

 

UT metoda má největší dosah ze všech NDT metod. Je využívána především pro zkoušení tvářených polotovarů (plechy, výkovky, tyče, …), svarů a odlitků. Uplatňuje se však významně i při zkoušení různých typů nekovových materiálů, jako jsou některé typy plastů a kompozitů. 

RENTGENOVÁ ZKOUŠKA - RT

Rentgenová zkouška umožňuje získat trvalý obraz vnitřních vad materiálu (zejména objemových, ale v případě vhodné směrové orientace i plošných). Obvykle se využívá při kontrole svarů, odlitků (i tvarově velmi složitých), výkovků. Rentgenová zkouška lze však využít je pro materiály o maximální tloušťce – záleží na zdroji ionizujícího záření.

Vzhledem ke své průkaznosti a trvalému záznamu je jednou z nejdůležitějších metod při kontrole zařízení s vysokou mírou nebezpečnosti (například tlakových nádob), v leteckém a petrochemickém průmyslu.

 

Rentgenovou zkoušku nabízíme pouze zprostředkovaně. Případně pokud máte své zařízení, tak je zde možnost využít RTG pracovníka s ZOZ Dohlížející osoba.

Zkušenost & Vybavení

Naše přednosti

Naší předností je především mladý kolektiv, který má chuť se zlepšovat a učit se novým věcem.

 

S každým úspěšně ukončeným projektem jsme zkušenější. Námi zkontrolované výrobky fungují po celém světě.

 

Vybavení máme konvenční, avšak inovujeme každým rokem. To stejné platí o profesním vzdělávání, které rozšiřujeme každoročně.

Služby

Naše nabídka služeb

Nedestruktivní testování

VT, MT, PT, UT, RT

  • svarové spoje
  • výkovky
  • odlitky
  • plechy

Ostatní služby

NDT, SÚJB

  • instrukce testování
  • poradenská činnost
  • NDT přejímací zkoušky
  • Osoba se zvláštní odbornou způsobilostí – Dohlížející osoba pro pracoviště II. kategorie
+ 0
Hotových projektů
+ 0
Vyzkoušených součástí

kontakt

Bronislav Šik

VT, MT, PT, RT, UT - L2 MS

Ing. Petra Šiková

VT, PT - L2 MS

CZII s.r.o.

VT, MT, PT, RT, UT - L2 MS