Provádíme nedestruktivní zkoušení svarů, výkovků, odlitků a plechů. Máme více jak 5let zkušeností v oblasti nedestruktivního testování kovových spojů, výkovků, plechů a odlitků.


Zkoušky provádíme dle Evropských předpisů EN a ISO. Kvalifikace našeho personálu ve všech metodách splňuje nejméně stupeň 2 dle platné normy EN ISO 9712.

PENETRAČNÍ ZKOUŠKA

Standardně provádíme barevnou penetrační zkoušku, červeným penetrantem.

V případě potřeby jsme schopni provést zkoušku i penetrantem fluorescenčním

MAGNETICKÁ ZKOUŠKA

Standardně zkoušku provádíme práškovou magnetickou metodou černá/bílá, která je vidět za bílého světla.

V případě potřeby klienta můžeme provést zkoušku i fluorescenční magnetickou metodou.

ULTRAZVUKOVÁ ZKOUŠKA

Standardní provedení zkoušek dle Evropských norem, případně metodiky zákazníka.

RENTGENOVÁ ZKOUŠKA

Zkoušku prozáření provádíme v kooperaci u obchodních partnerů. Jedná se o filmovou, případně digitální radiografii dle Evropských norem.

O nás

Více jak 6 let zkušeností

Zkušenosti získané převážně v provozu výrobních společností zabývající se výrobou tlakových nádob, jeřábů, ocelových konstrukcí, lodních šroubů, turbín pro vodní elektrárny, rotorů, kolejových vozidel (vlaky / tramvaje), ale také v kovárně.

Naše certifikáty dle EN ISO 9712 jsou rozšířeny o možnost zkoušení tlakových nádob dle Evropské směrnice 2017/68/EU – PED.

Zkušenost & Vybavení

Naše přednosti

Naší předností je především mladý kolektiv, který má chuť se zlepšovat a učit se novým věcem.

 

S každým úspěšně ukončeným projektem jsme zkušenější. Námi zkontrolované výrobky fungují po celém světě.

 

Vybavení máme konvenční, avšak inovujeme každým rokem. To stejné platí o profesním vzdělávání, které rozšiřujeme každoročně.

Služby

Naše nabídka služeb

Nedestruktivní testování

VT, MT, PT, UT, RT

  • svarové spoje
  • výkovky
  • odlitky
  • plechy

Ostatní služby

NDT, SÚJB

  • instrukce testování
  • poradenská činnost
  • NDT přejímací zkoušky
  • Osoba se zvláštní odbornou způsobilostí – Dohlížející osoba pro pracoviště II. kategorie
+ 0
Hotových projektů
+ 0
Vyzkoušených součástí